Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en diensten van Webwaarmakers zijn de ICT Office algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Module Algemeen
Module 5: Ontwikkeling en onderhoud van een website
Module 6: Webhosting
Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement
Module 10: Overige diensten